155/2019

Helsingfors den 31 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 3 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordning 649/2017, som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, specialdomstolarna, statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna, dataombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen, konkursombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, barnombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden, Rättsregistercentralen, domarförslagsnämnden, domarutbildningsnämnden, rättegångsbiträdesnämnden och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden; beslut som gäller tjänster vid åklagarämbetena fattas dock av Riksåklagarämbetet och beslut som gäller tjänster vid utsökningsverken av Riksfogdeämbetet,Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

Helsingfors den 31 januari 2019

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringssekreterare
Anna Gau

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.