142/2019

Helsingfors den 24 januari 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) 29 § 2 mom. och 44 § 1 mom. 1 punkten, av dem 44 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 164/2013, som följer:

29 §
Kontroll av uppgifter som gäller utländska medborgare

Kontrollen av uppgifter i utlänningsregistret behöver inte heller göras, om uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv.


44 §
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från magistraternas regionala behörighet enligt 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

1) svarar magistraten i Västra Finland, magistraten i Norra Finland och magistraten i Inre Finland för registreringen i befolkningsdatasystemet av uppgifter om sådana utländska medborgare som avses i 9 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster i de fall då uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv,Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

Helsingfors den 24 januari 2019

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Maarit Huotari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.