122/2019

Helsingfors den 18 januari 2019

Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 7 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 1011/2018, som följer:

7 §

Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas:


6) domartjänster och tjänster vars uppgifter omfattar att vara åklagare eller utmätningsman samt tjänsten som underrättelsetillsynsombudsman och tjänster vid underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen,Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

RP 199/2017
GrUB 9/2018
RSv 199/2018

Helsingfors den 18 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Antti Häkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.