15/2019

Helsingfors den 11 januari 2019

Lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i körkortslagen (386/2011) 32 §, sådan den lyder i lag 938/2018, och

fogas till 61 §, sådan den lyder i lag 938/2018, ett nytt 5 mom. som följer:

32 §
Skyldighet att medföra och visa upp körkort och andra tillstånd eller intyg

Körkort, temporärt körkort, tillfälligt körkort, internationellt körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, förarbevis för moped utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland, trafiklärartillstånd, tillstånd för undervisningspraktik och intyg över förarexamen ska medföras vid körning och på anmodan visas upp för en polisman, för en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning eller för en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen som kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket har förordnat att övervaka trafiken.

I stället för att körkortet visas upp får körrätten visas genom visning av körkortsuppgifterna elektroniskt med Transport- och kommunikationsverkets tjänst (mobilt körkort). Om föraren har tillgång till tjänsten vid körning, behöver körkortet inte medföras.

Om föraren inte medför körkort eller inte visar körrätten enligt 2 mom., men hans eller hennes identitet har fastställts och det inte finns anledning att anta att han eller hon saknar körrätt, kan en polisman låta färden fortsätta. Föraren kan då förpliktas att visa upp körkortet inom en viss tid hos polisen. Detsamma gäller om föraren saknar något annat av de dokument som nämns i 1 mom.

61 §
Annat utländskt körkort

Denna paragraf tillämpas även på körkort beviljade på Färöarna och Grönland.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

RP 186/2018
KouB 26/2018
RSv 164/2018

Helsingfors den 11 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.