10/2019

Helsingfors den 11 januari 2019

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till utlänningslagen (301/2004) en ny 184 a § som följer:

11 kap.

Transportörers skyldigheter och påföljdsavgift

184 a §
Transportörers skyldigheter vid trafik över de inre gränserna

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också vid trafik över de inre gränserna när gränskontroll tillfälligt har återinförts vid de inre gränserna i enlighet med kapitel 2 i avdelning III i kodexen om Schengengränserna och 15 § i gränsbevakningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 201/2017
FvUB 16/2018
RSv 148/2018

Helsingfors den 11 januari 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.