Ursprungliga författningar: 2019

1012/2019
Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning
1011/2019
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
1010/2019
Finansministeriets förordning om skatteuppbörd
1009/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1008/2019
Statsrådets förordning om utredning och mätning av naturgasleveranser
1007/2019
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019
1006/2019
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2019
1005/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen
1004/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1003/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
1002/2019
Statsrådets förordning om temporär ändring av 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
1001/2019
Statsrådets förordning om ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.