1377/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 3 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i förordning 870/2016, som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.


2) fattar inrikesministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller inrättande, ändring och indragning av tjänster vid Krishanteringscentret och en tjänst som chef vid en polisinrättning samt tjänsteregleringar mellan skyddspolisen och andra polisenheter;Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Hanna Helinko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.