1351/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Justitieministeriets förordning om ändring av 2 § i justitieministeriets förordning om konkursärenden

I enlighet med justitieministeriets beslut

fogas till 2 § 1 mom. i justitieministeriets förordning om konkursärenden (502/2004) en ny 2 a-punkt som följer:

2 §
Meddelande om att konkursen har börjat

Boförvaltaren skall utan dröjsmål lämna ett meddelande om att en konkurs har börjat


2 a) till det aktielägenhetsregister som avses i 4 § 1 mom. i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/2018), om konkursboet omfattar en aktie som ingår i det registret,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 28 december 2018

Justitieminister
Antti Häkkänen

Lagstiftningsdirektör
Pekka Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.