1305/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Lag om ändring av 4 § i körkortslagen

I enlighet riksdagens beslut

ändras i körkortslagen (386/2011) 4 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 387/2018, som följer:

4 §
Körkortskategorier

I grupp 1 ingår följande körkortskategorier:


7) T, till vilken med undantag av traktorerna i 1 punkten underpunkt b hör traktorer med en konstruktiv hastighet av högst 60 km/h, motorredskap, snöskotrar och tunga snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem.Denna lag träder i kraft den 31 december 2018.

RP 185/2018
KoUB 31/2018
RSv 172/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.