1293/2018

Helsingfors den 21 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 5 mom. i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993), sådant det lyder i lag 967/2017:

1 §
Fördelningsgrunderna för allmänt understöd till jaktvårdsföreningarna

Det allmänna understödet för jaktvårdsföreningarnas drifts- och kapitalutgifter fördelas på basis av uppgifterna om verksamheten under året före utbetalningsåret. Av det allmänna understödet fördelas

1) 35 procent i förhållande till jaktvårdsföreningarnas medlemsantal,

2) 5 procent i förhållande till antalet tillsynsåtgärder inom jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden,

3) 12,5 procent i förhållande till antalet utbildningar som förbereder för jägarexamen som ordnas inom jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden,

4) 10 procent i förhållande till antalet övriga utbildningar som ordnats inom jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden,

5) 10 procent i förhållande till antalet informationstillfällen för skolor, läroanstalter och andra ungdomsgrupper som ordnats inom jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden,

6) 7,5 procent i förhållande till antalet vilttrianglar, fälttrianglar och beräkningspunkter för inventering av vattenfåglar som räknats inom jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden,

7) 2,5 procent i förhållande till aktivitet i nätverket av rovdjurskontaktpersoner,

8) 5 procent i förhållande till antalet möten för planering av beskattningen av hjortdjursstammen som jaktvårdsföreningarna ordnat för samlicensdeltagare vid jakt på hjortdjur.

9) 5 procent i förhållande till antalet uppdrag som gäller storviltsassistans i fråga om hjortdjur inom jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden,

10) 5 procent till de jaktvårdsföreningar som deltar i verksamheten inom en samarbetsgrupp för vargrevir,

11) 2,5 procent i förhållande till antalet jaktlicenser för småvilt som Forststyrelsen beviljat för jaktvårdsföreningarnas verksamhetsområden inom det område som avses i 8 § i jaktlagen.

Trots bestämmelserna i 1 mom. kan det allmänna understödet till en jaktvårdsförening minska med högst 20 procent under ett år.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 21 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.