1288/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2018

Finansministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i finansministeriets förordning om behöriga myndigheter i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om behöriga myndigheter i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (1430/2015) 3 och 4 § som följer:

3 §
Fastställande av faderskap och moderskap

Magistraten i Sydvästra Finland är behörig att avgöra i faderskapslagen (811/2015) och i moderskapslagen (253/2018) avsedda ärenden som gäller fastställande av föräldraskap.

4 §
Behandling av namnärenden

Varje magistrat är behörig att avgöra en anmälan eller ansökan enligt lagen om för- och efternamn (946/2017) oberoende av vilken magistrat som har tagit emot ansökan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.