1238/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2018

Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), sådan paragrafen lyder i lag 1541/1992, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Med avvikelse från 1 mom. avdras ränteutgifter för samfund, öppna bolag och kommanditbolag på det sätt som föreskrivs i 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 150/2018
FiUB 21/2018
RSv 146/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.