1192/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (930/2014) 4 §, sådan den lyder i förordning 909/2016, som följer:

4 §
Förbjudna områden

Luftfart är förbjuden inom de områden som anges i bilaga 1.

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för luftfart inom de förbjudna områdena EFP35 Mejlans, EFP40 Munksnäs, EFP45 Luonnonmaa och EFP50 Kronohagen efter att ha hört republikens presidents kansli eller statsrådets kansli, beroende på vem som ska skyddas genom inrättandet av området, och inom de förbjudna områdena EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Sköldvik och EFP55 Hanhikivenniemi efter att ha hört inrikesministeriet.

Luftfart är dock tillåten, om det uttryckligen är fråga om luftfart i samband med service av eller annan verksamhet vid och nyttjande av en anläggning som är belägen på något av de förbjudna områdena EFP20 Lovisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Sköldvik eller EFP55 Hanhikivenniemi.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.