1190/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg åren 2015–2020

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg åren 2015–2020 (1443/2014) 11 § som följer:

11 §
Behandling av ansökningarna

De ansökningar som inkommit under varje ansökningsomgång behandlas och avgörs tillsammans.

Kommunikationsministeriet begär utlåtande av Transport- och kommunikationsverket om huruvida projektet berättigar till stöd.

Om flera ansökningar har inkommit och den fullmakt som beviljats i statsbudgeten inte räcker till för att godkänna alla ansökningar, ska stöd i första hand beviljas till de projekt som leder till den mest betydelsefulla höjningen av miljöskyddsnivån.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsdirektör
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.