1177/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om småbarnspedagogik (753/2018) 3 § 2 och 3 mom. som följer:

3 §
Studier som ger behörighet för barnskötare inom småbarnspedagogik

En sådan behörighetsgivande grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som avses i 28 § i lagen om småbarnspedagogik ska innehålla eller kompletteras med obligatoriska examensdelar som ger kompetens i vård och pedagogisk verksamhet för barn och unga, småbarnspedagogik och familjeverksamhet eller kommunikation och teckenspråkshandledning. För den som avlagt obligatoriska examensdelar som ger kompetens i arbete med personer med funktionsnedsättning räcker det dock med att avlägga den examensdel som gäller främjande av barns utveckling, välbefinnande och lärande.

Andra motsvarande lämpliga examina som avses i 28 § i lagen om småbarnspedagogik är examen för barnskötare, examen för dagvårdare, grundexamen i teckenspråkshandledning, grundexamen i barn- och familjearbete eller grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som har avlagts enligt utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga enligt de examensgrunder som varit ikraft före den 1 augusti 2018.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.