1158/2018

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 37 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016):

1 §

Den förteckning över tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter och deras vetenskapliga namn som avses i 37.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 finns i bilagan till denna förordning.

2 §

Den som i Finland önskar saluföra sådana fiskeri- och vattenbruksprodukter som inte nämns i den förteckning som avses i 1 §, ska ansöka om ändring av förteckningen hos jord- och skogsbruksministeriet. Ansökan ska motiveras och lämnas in i god tid till jord- och skogsbruksministeriet innan den planerade saluföringen inleds.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 19 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Harri Kukka

Bilaga: JSMf om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.