1139/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 13 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin (720/2012) 6 § 1 mom. som följer:

6 §
Tidpunkt för märkning och märkningssätt

Ett djur ska förses med en djurhållningsplatsspecifik identitetskod (märkningskod) innan djuret förflyttas eller överlåts från den djurhållningsplats där det föddes

Djuret märks antingen:

1) genom att en märkningskod tatueras på djurets ytteröra eller på yttre sidan av låret, eller

2) genom att ett öronmärke som innehåller en märkningskod fästs på djuret.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. Denna förordning tillämpas dock först från och med den 1 januari 2020 på identitetskoder som används vid slakterier.

Helsingfors den 13 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Anssi Welling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.