1128/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av 130 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 130 § 4 mom., sådant det lyder i lag 358/2015, som följer:

130 §
Register

På utlämnande av uppgifter tillämpas vad som föreskrivs om detta någon annanstans i lag. De registeruppgifter som inte är personuppgifter ska kontrolleras och onödiga uppgifter utplånas i samband med kontrollen. I fråga om den personuppgiftsansvariges skyldigheter vid behandlingen av personuppgifter föreskrivs särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018
EkUB 15/2018
RSv 109/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.