1123/2018

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Luxemburg den 29 juni 2000 upprättade avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort, sådant avtalet lyder ändrat genom det i Luxemburg den 8 juni 2017 upprättade protokollet, ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 155/2018
KoUB 24/2018
RSv 155/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.