1098/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Lag om ändring av 3 § i lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (693/2017) 3 § 1 mom. som följer:

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017 och gäller till och med den 31 december 2020.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 134/2018
ShUB 12/2018
RSv 132/2018

Helsingfors den 14 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.