1088/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets servicepunkter med lokaliseringsorter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 3 mom. i lagen om Lantmäteriverket (1025/2018):

1 §
Lantmäteriverkets servicepunkter

Lantmäteriverkets servicepunkter och lokaliseringsorter är som följer:

1) servicepunkten i Alajärvi, Alajärvi,

2) servicepunkten i Helsingfors, Helsingfors,

3) servicepunkten i Vittis, Vittis,

4) servicepunkten i Tavastehus, Tavastehus,

5) servicepunkten i Idensalmi, Idensalmi,

6) servicepunkten i Ikalis, Ikalis,

7) servicepunkten i Ivalo, Ivalo,

8) servicepunkten i Joensuu, Joensuu,

9) servicepunkten i Jyväskylä, Jyväskylä,

10) servicepunkten i Kajana, Kajana,

11) servicepunkten i Kemijärvi, Kemijärvi,

12) servicepunkten i Karleby, Karleby,

13) servicepunkten i Kouvola, Kouvola,

14) servicepunkten i Kuusamo, Kuusamo,

15) servicepunkten i Lahtis, Lahtis,

16) servicepunkten i Villmanstrand, Villmanstrand,

17) servicepunkten i Lojo, Lojo,

18) servicepunkten i S:t Michel, S:t Michel,

19) servicepunkten i Nurmes, Nurmes,

20) servicepunkten i Närpes, Närpes,

21) servicepunkten i Uleåborg, Uleåborg,

22) servicepunkten i Björneborg, Björneborg,

23) servicepunkten i Borgå, Borgå,

24) servicepunkten i Rovaniemi, Rovaniemi,

25) servicepunkten i Saarijärvi, Saarijärvi,

26) servicepunkten i Salo, Salo,

27) servicepunkten i Nyslott, Nyslott,

28) servicepunkten i Seinäjoki, Seinäjoki,

29) servicepunkten i Tammerfors, Tammerfors,

30) servicepunkten i Torneå, Torneå,

31) servicepunkten i Åbo, Åbo,

32) servicepunkten i Vasa, Vasa,

33) servicepunkten i Ylivieska, Ylivieska,

34) servicepunkten i Kuopio, Kuopio.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 5 december 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.