1082/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Lag om ändring av 5 § i lagen om konsumenttvistenämnden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007) 5 § 2 mom. som följer:

5 §
Övriga uppgifter

Nämndens personal ska ge parterna i en konsumenttvist information och råd om hur ett ärende förs till nämnden och om nämndens förfaringssätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 130/2018
EkUB 18/2018
RsV 106/2018

Helsingfors den 5 december 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.