1023/2018

Helsingfors den 22 november 2018

Statsrådets förordning om ändring av 17 och 18 § i statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 17 § 1 mom. och 18 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 433/2018, som följer:

17 §
Mängden teoriundervisning vid avläggande av lastbilskörkort

Den mängd teoriundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen vid avläggande av lastbilskörkort och körkort för en fordonskombination i kategori E med lastbil som dragfordon

1) för kategori C1 minst 2 timmar,

2) för kategori C minst 12 timmar eller, om eleven har körrätt för kategori C1, minst 10 timmar,

3) för kategori C1E minst 3 timmar,

4) för kategori CE minst 15 timmar eller, om eleven har körrätt för kategori C1E, minst 12 timmar.


18 §
Mängden körundervisning vid avläggande av lastbilskörkort

Den mängd körundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen vid avläggande av lastbilskörkort och körkort för en fordonskombination i kategori E med lastbil som dragfordon

1) för kategori C1 minst 3 timmar,

2) för kategori C minst 10 timmar eller, om eleven har körrätt för kategori C1, minst 7 timmar,

3) för kategori C1E minst 3 timmar,

4) för kategori CE minst 30 timmar eller, om eleven har körrätt för kategori C1E, minst 27 timmar.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

Om den som deltar i förarexamen för kategori C har avlagt körrätt för kategori C1 innan den här förordningen träder i kraft, uppgår, med avvikelse från 17 § 1 mom. 2 punkten, den mängd teoriundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen till minst 3 timmar och, med avvikelse från 18 § 1 mom. 2 punkten, den mängd körundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen till minst 5 timmar.

Om den som deltar i förarexamen för kategori CE har avlagt körrätt för kategori C1E innan den här förordningen träder i kraft, uppgår, med avvikelse från 17 § 1 mom. 4 punkten, den mängd teoriundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen, till minst 7 timmar och, med avvikelse från 18 § 1 mom. 4 punkten, den mängd körundervisning som förutsätts för att få delta i förarexamen till minst 20 timmar.

Helsingfors den 22 november 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Maija Ahokas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.