926/2018

Helsingfors den 20 november 2018

Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2018

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2018 (871/2017) 2 § 5 mom. som följer:

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgift tas inte ut före utgången av övergångsperioden enligt 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen (896/2018) hos en vapensamlare som den 1 december 2017 har haft av Polisstyrelsen beviljad rätt att föra ett register över skjutvapen eller inneha vapendelar för vilka vapensamlaren inte har ett tillstånd som berättigar till innehav, när vapentillstånd söks för ett skjutvapen eller en vapendel i registret. Avgift tas inte heller före utgången av övergångsperioden enligt 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen ut för anmälan om en vapendel, om en vapensamlares rätt att förvärva och inneha en vapendel har baserat sig på att vapensamlaren enligt 19 § 1 mom. 2 punkten i skjutvapenlagen (1/1998) har haft rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

Helsingfors den 20 november 2018

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Konsultativ tjänsteman
Johanna Hakala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.