899/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 a § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådan paragrafen lyder i lagarna 1082/2005, 542/2016 och 53/2017, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

6 a §
Elektronisk kommunikation och signering

Med stöd av denna lag givna beslut, meddelanden och andra handlingar kan delges betalningsmottagaren på elektronisk väg i enlighet med 26 c § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 140/2018
FiUB 12/2018
RSv 82/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.