893/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1456/2016) som följer:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagens 4 kap. 5 och 12 §, 9 kap. 1 § 1 mom. 6 punkt samt 10 kap. 1 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2018. Lagens 12 kap. 9 § gäller till och med den 31 december 2020.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 131/2018
AjUB 8/2018
RSv 91/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.