873/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Lag om upphävande av 57 a § i markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens besluts föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 57 a §, sådan den lyder i lag 1129/2008.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På detaljplaner som lagts fram offentligt som förslag före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 57 a § i den lydelse paragrafen hade vid ikraftträdandet.

RP 79/2018
MiUB 9/2018
RSv 89/2018

Helsingfors den 9 november 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.