854/2018

Helsingfors den 8 november 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (858/2012) 3–5 punkten i bilagan, samt

ändras 3 § 1 och 2 mom. som följer:

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om konstruktionskraven på rörsystem för flytgas och på anordningar och aggregat i anslutning till dem och om visande av överensstämmelse med kraven när det gäller dem finns i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016).

Bestämmelser om sådana förbrukningsapparater för gas som inte är avsedda för industribruk och om utrustning i anslutning till gasanordningar finns i gasanordningslagen (508/2018).


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

Helsingfors den 8 november 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Ledande sakkunnig
Harri Roudasmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.