850/2018

Helsingfors den 8 november 2018

Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 3 mom. i vallagen (714/1998), som följer:

1 §

Vid det riksdagsval som förrättas den 14 april 2019 väljs i valkretsarna följande antal riksdagsledamöter:

I Helsingfors valkrets 22
I Nylands valkrets 36
I Egentliga Finlands valkrets 17
I Satakunta valkrets 8
I Tavastlands valkrets 14
I Birkalands valkrets 19
I Sydöstra Finlands valkrets 17
I Savolax-Karelens valkrets 15
I Vasa valkrets 16
I Mellersta Finlands valkrets 10
I Uleåborgs valkrets 18
I Lapplands valkrets 7
2 §

I landskapet Ålands valkrets väljs i enlighet med vallagen (714/1998) en riksdagsledamot.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018 och gäller till och med den 30 april 2019.

Helsingfors den 8 november 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Valdirektör
Arto Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.