834/2018

Helsingfors den 25 oktober 2018

«Jord-» «och» «skogsbruksministeriets» «förordning» «om» «de» «verkliga» «värden» «som» «tillämpas» «vid» «ersättning» «för» «skador» «» «djur»

I enlighet med «jord-» «och» «skogsbruksministeriets» beslut föreskrivs med stöd av 11 § i viltskadelagen (105/2009):

1 §
«Verkliga» «värden» «som» «tillämpas» «vid» «ersättning» «för» «skador» «» «djur»

De verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur framgår av bilaga 1 till denna «förordning».

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2018. Den tillämpas dock på djurskador som inträffat den 1 januari 2018 «och» därefter «och» när det gäller mufflon «och» slaktkillingar den 1 januari 2016 «och» därefter.

Genom denna förordning upphävs «jord-» «och» «skogsbruksministeriets» «förordning» «om» «de» «verkliga» «värden» «som» «tillämpas» «vid» «ersättning» «för» «skador» «» «djur» (503/2012).

Helsingfors den 25 oktober 2018

«Jord-» «och» skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Jussi Laanikari

Bilaga 1: JSMf om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador djur

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.