834/2018

Helsingfors den 25 oktober 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i viltskadelagen (105/2009):

1 §
Verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur

De verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur framgår av bilaga 1 till denna förordning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2018. Den tillämpas dock på djurskador som inträffat den 1 januari 2018 och därefter och när det gäller mufflon och slaktkillingar den 1 januari 2016 och därefter.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur (503/2012).

Helsingfors den 25 oktober 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Jussi Laanikari

Bilaga 1: JSMf om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.