826/2018

Helsingfors den 19 oktober 2018

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (414/2018) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelsen i 6 § 1 mom. 22 punkten träder dock i kraft redan den 1 november 2018.


Denna lag träder i kraft den 22 oktober 2018.

RP 107/2018
EkUB 13/2018
EV 78/2018

Helsingfors den 19 oktober 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.