815/2018

Helsingfors den 4 oktober 2018

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (61/2014) 4 § som följer:

4 §
Utseende av medlemmar och mandatperiod

Statsrådet utser på förslag av finansministeriet rådets ordförande och medlemmar för en mandatperiod på fyra år. Finansministeriet begär av högskolornas ekonomisk-vetenskapliga enheter ett gemensamt förslag till ordförande och tre medlemmar i rådet samt av Finlands Akademi ett förslag till den medlem som företräder andra samhällsvetenskaper. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Om rådets ordförande eller en medlem avgår under mandatperioden eller är permanent förhindrad att delta i rådets verksamhet, utser finansministeriet på förslag av rådet en ny ordförande eller medlem för den återstående mandatperioden i stället för den som avgått eller blivit förhindrad.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

För två av de medlemmar med sakkunskap inom olika områden av den ekonomiska vetenskapen som utses 2019 är mandatperioden med avvikelse från 4 § 1 mom. två år.

Helsingfors den 4 oktober 2018

Finansminister
Petteri Orpo

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.