801/2018

Helsingfors den 27 september 2018

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 2 § och 3 § 1 mom., sådana de lyder, 2 § i förordning 1365/2016 och 3 § 1 mom. i förordning 161/2016, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

4) studentexamensnämnden,

5) Nationella centret för utbildningsutvärdering,

6) besvärsnämnden för studiestöd,

7) rättsskyddsnämnden för studerande,

8) Finlands Akademi,

9) Institutet för de inhemska språken,

10) Riksarkivet,

11) Depåbiblioteket,

12) Centret för konstfrämjande, konstrådet, de statliga konstkommissionerna och de regionala konstkommissionerna,

13) biblioteket för synskadade,

14) Museiverket,

15) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

16) Nationella audiovisuella institutet,

17) bildprogramsnämnden,

18) Finlands nationalopera och -balett,

19) Finlands Nationalteater,

20) Nationalgalleriet,

21) Finlands filmstiftelse,

22) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy,

23) Hästinstitut Ab.

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete, en avdelning för yrkesutbildning, en avdelning för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning, en kultur- och konstpolitisk avdelning samt en ungdoms- och idrottspolitisk avdelning. Avdelningarna kan ha ansvarsområden och grupper.



Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018. Förordningens 3 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2019.

Helsingfors den 27 september 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överdirektör
Riitta Kaivosoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.