793/2018

Helsingfors den 20 september 2018

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (422/2012) 6 § 1 mom. som följer:

6 §
Timfördelningen i grundläggande utbildning för läropliktiga

I varje del som avdelats lodrätt anges minimiantalet undervisning som ordnas i varje ämne eller ämnesgrupp i ifrågavarande årskurs i årsveckotimmar (=38 lektioner).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Under vårterminen 2020 ska det i årskurs 1 undervisas minst 0,5 årsveckotimmar i A1-språket. Under läsåret 2020–2021 ska det i årskurs 2 undervisas minst 1,5 årsveckotimmar i A1-språket.

Utbildningsstyrelsen ska godkänna grunderna för läroplanen så att läroplanerna enligt denna förordning i fråga om årskurserna 1 och 2 tas i bruk senast den 1 januari 2020.

Helsingfors den 20 september 2018

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Kirsi Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.