788/2018

Helsingfors den 13 september 2018

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (820/2010) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Sammansättning

Kommittén har en ordförande, minst en och högst tre vice ordförande samt högst 14 andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda medlemmarna har en eller två personliga suppleanter. Statsrådet utser ordföranden och vice ordförandena samt de övriga medlemmarna och suppleanterna för fyra år i sänder.Denna förordning träder i kraft den 17 september 2018.

Denna förordning tillämpas första gången på den av statsrådet tillsatta nationella kommitté för medicinsk forskningsetik vars mandatperiod börjar efter mandatperioden för den kommitté som tillsatts för 2.10.2014–1.10.2018. På den kommitté som statsrådet tillsatt för mandatperioden 2.10.2014–1.10.2018 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 13 september 2018

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Specialsakkunnig
Merituuli Mähkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.