780/2018

Helsingfors den 6 september 2018

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall (112/1997).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 (32017R0852); EUT nr L 137, 24.5.2017, s. 1

Helsingfors den 6 september 2018

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Anna-Maija Pajukallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.