778/2018

Helsingfors den 6 september 2018

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare 2018 på grund av översvämningar och kraftiga regn

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare 2018 på grund av översvämningar och kraftiga regn (191/2018) 1 § som följer:

1 §
Stöd som beviljas jordbrukare

Stöd till jordbrukare som avses i artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/108 om en nödåtgärd i form av stöd till jordbrukare på grund av översvämningar och kraftiga regn i vissa områden i Litauen, Lettland, Estland och Finland kan beviljas till ett belopp av högst 1,080 miljoner euro. Stöd kan beviljas till ett belopp av högst 17,61 euro per hektar.


Denna förordning träder i kraft den 11 september 2018.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/108 (32018R0108); EUT L 19, 24.1.2018, s. 6

Helsingfors den 6 september 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.