767/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Lag om ändring av 3 § i lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas (967/2013) 3 § som följer:

3 §
Organisering

Bolaget är helägt av staten och det hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland svarar för ägarstyrningen av bolaget på det sätt som föreskrivs i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 66/2018
EkUB 10/2018
RSv 56/2018

Helsingfors den 24 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.