745/2018

Helsingfors den 16 augusti 2018

Statsrådets förordning om justering av maximi- och minimibeloppen av de försummelseavgifter som avses i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 b § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), sådan paragrafen lyder i lag 678/2015:

1 §

Den i 9 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) avsedda försummelseavgiften är minst 2 050 euro och högst 20 500 euro och den förhöjda försummelseavgiften minst 20 500 euro och högst 66 500 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

Helsingfors den 16 augusti 2018

Arbetsminister
Jari Lindström

Specialsakkunnig
Elli Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.