742/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Lag om ändring av 12 b § i lagen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 12 b § 1 mom. 1 och 4 punkten, sådana de lyder, 12 b § 1 mom. 1 punkten i lag 730/2011 och 12 b § 1 mom. 4 punkten i lag 648/2016, som följer:

12 b §
Domförhet med en ledamot

Förvaltningsdomstolen är domför även med en ledamot när den avgör fullföljdsärenden som gäller

1) tillämpningen av vägtrafiklagen (729/2018), lagen om parkeringsövervakning (727/2011) eller lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979),


4) körrätt och körkort enligt körkortslagen (386/2011),Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 180/2017
KoUB 16/2018
RSv 65/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.