739/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om flyttning av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om flyttning av fordon (828/2008) 2 § 1 punkten och 4 § 1 mom., av dem 2 § 1 punkten sådan den lyder i lag 654/2011, som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fordon ett i fordonslagen (1090/2002) avsett fordon,


4 §
Skyldigheten att flytta fordon från olycksplatser

Ett fordons ägare, innehavare och förare är skyldiga att utan dröjsmål och senast inom två dygn efter en trafikolycka flytta fordonet från olycksplatsen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 180/2017
KoUB 16/2018
RSv 65/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.