738/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Lag om ändring av 2 och 35 § i fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 2 § 2 mom. och 35 § 1 mom. 1 och 2 punkten, av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 235/2007, som följer:

2 §
Tillämpningen av andra lagar

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och största tillåtna totalmassa samt fordonsregistreringsskyldighet fordonslagen (1090/2002) och förordningar utfärdade med stöd av den samt de grunder som fastställts i vägtrafiklagen (729/2018) och med stöd av den. På fordon som är registrerade eller borde ha registrerats i landskapet Åland tillämpas på motsvarande sätt bestämmelserna i Ålands landskapslagstiftning.


35 §
Skattebefrielse på grundval av handikapp

Befrielse från grundskatt beviljas

1) en person som beviljats sådant parkeringstillstånd för rörelsehindrade som avses i 39 § i vägtrafiklagen,

2) en person som transporterar en sådan person med funktionsnedsättning som beviljats ett tillstånd som avses i 1 punkten, ellerDenna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 180/2017
KoUB 16/2018
RSv 65/2018

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.