567/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av 39 § i lagen om samfällda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samfällda skogar (109/2003) 39 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1497/2007, som följer:

39 §
Fogande av ett område och en fastighet till en samfälld skog

När en fastighet slås samman med en samfälld skog ska servitutsrättigheter som hör till fastigheten upphöra, med undantag för vägrätt eller rätt till förmån för annan vägförbindelse enligt lagen om enskilda vägar (560/2018) eller sådan rätt som avses i 8 § i den lagen, vilka övergår till den samfällda skogen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 147/2017
RP 11/2018
KoUB 13/2018
RSv 58/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.