543/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av lagen om privat socialservice

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om privat socialservice (922/2011) 11 § 2 mom., och

ändras 4 § 3 mom. och 27 § 2 mom., sådana de lyder, 4 § 3 mom. i lag 296/2016 och 27 § 2 mom. i lag 1321/2014, som följer:

4 §
Verksamhetsbetingelser

Bestämmelser om personaldimensioneringen och behörighetsvillkoren för personalen finns i fråga om familjehem i 6, 8 och 9 § i familjevårdslagen (263/2015). Bestämmelser om det minsta antalet anställda i anstaltsvård inom barnskyddet finns i 59 § i barnskyddslagen (417/2007) och om behörighetsvillkoren för personalen i 60 § i den lagen.

27 §
Registrering av uppgifter om anmälningspliktig verksamhet

I registret förs inte in uppgifter om serviceproducenter som producerar endast stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen eller med stödtjänsterna jämförbara tjänster.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 40/2018
KuUB 5/2018
RSv 67/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.