539/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice (320/2017), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 301/2018, ett nytt 6 mom. som följer:

AVDELNING II

TRAFIKMARKNADEN

3 kap.

Krav på förare i vägtrafik

1 §
Krav på taxiförare

Föraren behöver dock inte ha körtillstånd för taxiförare, om transporten utgör en del av ett servicepaket som erbjuds av ett hemserviceföretag eller ett företag som tillhandahåller turisttjänster, och den utförs med ett fordon som innehas av detta tjänsteföretag.


Denna lag träder i kraft den 13 juli 2018.

RP 90/2018
KoUB 17/2018
RSv 71/2018

Helsingfors den 13 juli 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.