532/2018

Helsingfors den 5 juli 2018

Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 3410–3800 megahertz

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 3 mom., 286 § 1 mom. och 287 § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande av nätkoncession i Fastlandsfinland inom frekvensområdet 3410–3800 megahertz genom sådan auktion som avses i 11 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

2 §
Antalet radiofrekvenser som beviljas

Inom frekvensområdet 3410–3800 megahertz utauktioneras tre frekvensband på 130 megahertz. Frekvensband A är 3410–3540 megahertz, frekvensband B 3540–3670 megahertz och frekvensband C 3670–3800 megahertz.

Högst ett frekvensband kan beviljas per företag eller organisation.

De nätkoncessioner som beviljas berättigar, om inte något annat följer av koncessionsvillkoren, i stället för inom frekvensband A till bedrivande av allmän televerksamhet inom frekvensband A1 (3410–3480 megahertz) och A2 (3600–3660 megahertz), i stället för inom frekvensband B till bedrivande av allmän televerksamhet inom frekvensband B1 (3480–3540 megahertz) och B2 (3660–3730 megahertz) och i stället för inom frekvensband C till bedrivande av allmän televerksamhet inom frekvensband C1 (3540–3600 megahertz) och C2 (3730–3800 megahertz).

3 §
Auktionsmodell som tillämpas

Frekvensbanden auktioneras ut samtidigt under flera budrundor med stigande bud.

4 §
Utgångspriset för radiofrekvenserna

Utgångspriset för de frekvenser som auktioneras ut är inom frekvensband A 23 000 000 euro och inom frekvensband B och frekvensband C 21 000 000 euro.

5 §
Deltagaravgift

Deltagaravgiften, som ska betalas till Kommunikationsverket, är 40 000 euro.

6 §
Koncessionsavgift

Koncessionsavgiften betalas i fem årliga jämna poster från det att koncessionen beviljats.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2018.

Helsingfors den 5 juli 2018

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kommunikationsråd
Sini Wirén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.