519/2018

Helsingfors den 28 juni 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013) 9 §, sådan den lyder i förordning 807/2014, som följer:

9 §
Krav som gäller frisläppning i naturen av vattenbruksdjur

Vid frisläppning av vattenbruksdjur i havet eller i vattendrag ska man, utöver det som föreskrivs i 6 §, se till att utplanteringen inte ökar risken för spridning av BKD, IPN, furunkulos eller kräftpest eller någon annan sjukdom som förekommer hos vattenlevande djur till djurhållningsplatser som finns i närheten av utplanteringsplatsen. Man ska särskilt sörja för att utplanteringen inte ökar risken för spridning av BKD, IPN eller furunkulos till en djurhållningsplats som uppehåller moderfiskbestånd av arter som är mottagliga för sjukdomen i fråga.

I insjöområdet får frisläppas vattenbruksdjur som hör till en mottaglig art för BKD, samt deras könsceller, endast från djurhållningsplatser som hör till hälsokategori 1 eller 2 enligt 13 § i statsrådets förordning om hälsokontroll av djur och bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur. Bestämmelsen gäller dock inte Karvianjoki och Ule älvs vattendrag. Bestämmelsen gäller inte heller könsceller från vilda stammar som fångats i djurhållningsplatsens närområde eller yngel som nyligen kläckts från dem och som frisläpps inom samma område.


Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.

Helsingfors den 28 juni 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.