512/2018

Helsingfors den 28 juni 2018

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (290/2017) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017. Bestämmelserna i 15 § 5 mom. och 50 a § i förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2018. Förordningens 15 § 4 mom. tillämpas först från och med den 16 oktober 2019.


Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.

Helsingfors den 28 juni 2018

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.