469/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Lag om upphävande av 1 kap. 3 § 5 mom. i lagen om sjöarbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 1 kap. 3 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1449/2016.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 43/2018
KoUB 10/2018
RSv 48/2018

Helsingfors den 13 juni 2018

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.